Sexyauto168 https://www.allbaccarat168.com/
ufabet123
Sexyauto168 https://www.allbaccarat168.com/
ufabet123
Bang ra chan บางระจัน 1

Bang ra chan บางระจัน 1

สงคราม War HD TH 5.0 2000

Bang ra chan บางระจัน 1 hd พากย์ไทย เต็มเรื่อง อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันและสวนค่ายบางระจันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญและการเสียสละอย่างกล้าหาญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทัตแห่งอยุธยากองทัพพม่าต่อต้านไทยด้วยกองทหารจำนวนมากกองทหารพม่าบางคนต้องตีหมู่บ้าน แม้จะมีกองกำลังมากกว่าชาวบ้านจำนวนมากชาวพม่าต้องทำการโจมตีแปดครั้งก่อนที่ชาวบ้านจะพ่ายแพ้เนื่องจากขาดอาวุธและจำนวนมาก อย่างไรก็ตามความกล้าหาญการทำงานเป็นทีมและการเสียสละตนเองเพื่อประเทศได้รับการยกย่องและยังคงเป็นตำนานต่อไป

เล่น

เรื่องอื่นๆ น่าสนใจ

  • X
  • X
  • X
  • X
  • X